Ke motaung wa Hlalele
wa Nthethe
wa Norapedi Lebese le rithwa lesatswa sakeng
Ke namane e tshehlatau
Sebata

Help complete these here