Makhedama
Soyengwase
Nina bakaBhebhe kaMthendeka
Nina bakaSoqubele onjengegundane
Nina baseSiweni
KwaMpuku yakwaMselemusi
KwaNogwence webaya
Dlomo weNdl'ende
Sihlangu samavaka seswel'ababhemu
Wen'owalala nomunw'endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb'ilanga
Makhul'emini abafokazana bekhul'ebusuku
Zingwazi zempi yakwaNdunu
Njoman'eyaduk'iminyakanyaka
Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa
Langeni
Owavel'elangeni!

Help complete these here