Gobeni
Nsele
Mangethe Zikode kaPhikela
Wena Wasetsheni
UZwane akadlelanga phansi wadlela emkhombeni wezinyamazane
Edla im'hlambi yezinkomo zamadoda
Ndlangashushwana ngokudla amaNdebele
Bathi uZwane udleni kwaMtambo? Kuthiwa udle izinjana zimbili zigcwele umdakana
Ntshosho! Wena kaMafu kawalingani
Aphansi naphezulu,ngoba aphezulu angubo ngubo
Ntsele kaLinda kaMkhonto
Awungilinde ngilande ezami eZungeni
Mthanti
Nduna ngokuthwal' isila sensele
UNtsele kangakanani
Ngoba nasothini lomkhont' angahlala. Isikhova singathi,"hhi" sibona imihlambi yezinkomo nabantu
Nin'enadlel'encazeni
Nin'eniphakel'umyeni odengeleni
Ngoba ningabenkosi. Zikode kaNdabansele
Mabhayi kawalingani nawangaphansi nawangaphezulu
Mangethe
Nina bakaVezi Owadl'isihlahla njengengwababane
Zwane
Phikela wengwe
Nselenduna nina basetsheni laseNtshenteka
Mandaba
Ukub'uMandaba wayengehlanga phezulu saso buswa ubani? Zinkomo zakwaLinda ezimhlane ugcwele udaka
Ezathi zidl'ubhoqo kanti ziyawuhlakulela Ntshosho
Nina BaseMangweni!

Help complete these here