Wosiyane
Nzama
Mashiza
Dingila,Chube
MaChube amahle
Nombhoco, Chube
Gcugcwa
Zukula kaNombhoco
Zukula, nina baseS'Chamaneni
Wena owawela ngelibanzi kwasala izindondo zacoshwa abafokazane
Nina bakwamfazi kashaywa ngemvubu
Kodwa ushaywa ngombhombolo wesidwaba
Mkhandi wensimbi
Nina enidume ngokugcagca insimbi amanye amakhosi edume ngesithembu
Gcugcwa ka-Ncameni
Ncameni ka-Nozaca!

Help complete these here