Dube elimthende
Nzwakele, Khushwayo
Maqhama, Lushozi
Mbuyazi akathekeli kubafokazane
Silwane esihle
Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka!

Help complete these here