Bhungane
Bhungane kaNsele
Zikode, Gob’izembe
Makhulukhulu, Mehlomakhulu
Umkhulu Bhungane
NoNkulunkulu mkhulu, kodwa akangangoBhungane
Ziyengane eziyeng’umuntu, zimyenga ngendaba
Mthimkhulu
Mashiya amahle, amade anjengawenyamazane
Mafuz'afulele njengelifu lemvula
S'goloza esimehlo abomvu esibheka umuntu kube sengathi siyamujamela
Ndlubu zamil’ebubini, ngoba zesab’ukwehlela
Ingab’emhlabeni zesabani? Nina enindlebe zikhanya ilanga
Nina enindlebe zinhle zombili
Nina bosiba olude olungakhothami endlwaneni kodwa kwezinde luyakhothama
Nina bomagawula imithi emincane emikhulu ivele iziwele
Mahlubi amahle
Nina maHlubi anzipho zimnyama ngokuqhwayana
Mashwabadela owashwabadela inkomo kanye nezimpondo zayo
Ngelengele!

Help complete these here