Mhayise wakoLanga
Ngwanya, Siyendana
Cebisa kaMabhengeda
Ugid'gogweni ovala emnyango ngamakhanda amadoda
Mgogodlana
Nina enanqoba ibuhto lakwaGob'izembe
Ngele!

Help complete these here