Mzilankatha
Inkatha kayingen'endlini
Yangena kubola izinkaba zabantwana
Nina bakaNkomo zilal'uwaca
Ezamadojeyana zilal'amankengana
Mlotshwa
Malandel'ilanga umaliyoshon'emaNcubeni
Mpangazitha, Magasolo
Nina basebuhlen'obungangcakazi
Abadl'embeleni wenkomo kungafanele
Kwakufanel'udliwe ngabalandakazi
Nina bakaDambuza Mthabathe
Nina basemaNcubeni enabalekel'uShaka naziphons'emfuleni
Kwakhuz'abantu benifihla
Nafik' eSwazini naphenduk'uNkambule
Msuthu
Mncube onsundu ngezinyawo zakho
Wen'oyithath'iNkosi uyibek'enhlabelweni
Nina baseSilutshana
Nin'enakhelana noMbunda
Nina bakaMaweni
Nzimande
Mncaphayi,Shezi
Malangatsha!

Help complete these here