Sothole
S'tshopo,othi udl'inkomo kanti udl'impisi
Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona
Odl'isinkwa esinothotho
Mahamba kancane Sogodi
Phondo olukhulu elavuma kwavuma amadoda
Shalashala elihle elithukuvuma ukulandula
Ntunjwa kaLanga
Mthiyane
Ndwandwe
Zikode, Mabhuqa
Ngwane
ULanga ongenandlebe angaba nendlebe weza nonina
Inhliziyo eyasala ezaleni kwasa bayicosha ngakusasa!

Help complete these here