Mlotshwa
Msuthu
Mkhathini
S'phan'abantwana
Ndlel'ehamb'ekhaya
Eyanqamula kwaMlandakazi
Mancencence
Hlabisa odlulayo
Ngoba olele akahlatshiswa,uyidla aze ayiqede
Wena wakaMpahl'emhlophe
Ingaba bomvu isiyonake
Ntshingwayo
Mangena, Mlilo
Skotana,Mabona
Nomageja, Sokhabase
Ntshamase
Ndlandla!

Help complete these here