Sothole
Sodumase
Madevu aqgabul'inkomishi
Phokophalala mnikolusha ngoba oludala lumbangela isilungulelo
Shiy'abantu
Nyongo yendlovu
Madl'umlenze adele isidumbu
Madubandlela
Ngwane
Mcwayi
Gubhazi, Mlindeli
Somaphunga
Mdlaka!

Help complete these here