Ndabezitha
Shandu kaNdaba
Sontshikaze
Gumbi lamagwala
UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala
Nasothini lomkhonto uyenela
Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla
Shandu owalima insimu wayilimela izinyoni
Zase zimbonga zathi tshiyo! tshiyo! Bhabha Magwaza
Nkentenkente
Olwakhela izintaba zase Nhlazatshe
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile
Bathi ingabe lolu nkentenkente lwenzani
Ndaba koMkhulu
Ndabezitha!

Help complete these here