Gcwabe
Khabazela,kaMavovo kaZihlandla
Gubhela
Mumbo omnhlophe
Wena waseMbo
Wena okhanya amasi esiswini
Singela
Nhlama eyaphelel' etsheni
Ngunezi
Mumbo ombulazi
Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba
Sibi side esimajembelezana
Sibi side esimaphandla esaphandl'abeNguni bavungama
Nina bengwaz' emabhudle
Eth' isabhudla yabuye yaphinda yabhudla Malala amahle
Nin' enalala nomunwe
Navuka nakhwif'ilanga. Nzalo kaSambela
Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela
Nzalo kaLuzalo!

Help complete these here