Dingiswayo
Nyambose
Magaga onsibansiba
Mfolozi emnyama inketha baweli nabawelayo bayayiqokelela
Nina bakanhlamba kangicelani ngoba angiceli lutho lomuntu
Wena okalugagane oluhlabangaphi ngoba phela lumhlaba ngale
Thulisa kuyozwakala
Nkonyane yenkosi
Hlangalezwe
Nina baka Xaba kaMadangu
KaNkomo enenekazi,izothandandana nayiphi na? Izothandana neyakithi Eyengweni
Khubaze, Jobe kaKhali
Magezang'obisi lwenhlu abanye begeza ngamanzi
Amabekankosi
Nzimezimnyama
Nina bakaGeza kaJakada
Maphoswa kubusa
Nina basezansi
Mazila Mbolwane!

Help complete these here