Mtshali!
Hlabangane!
Mantshinga!
Wen' ongacoshi nabafokazane!
Nsele kaLinda Mkhonto!
Khondlo,
Gebisa,
Mlambo!
Ndima kazilingani nezabafokazane!
Wena Magalel' ogasele njengeNgonyama!
Wen' ongene nesikhuni emanzini sivutha,
Waphuma naso sivutha futhi!

Help complete these here