Zwide kaLanga
Mkhatshwa
Okhabangezinde nezimaqhukubezana
Nkabanhle
Wena wase Gudunkomo
Wena owasezikhotheni, ezingakhothi ngamlomo, ezikhotha ngomkhonto kaZulu
Nkomo ayihlatshwa , uyothi ungayihlaba yophe amasi njengo mbhelebhele
Sandla sivikumkhonto njengehawu
Hlubi
Sandla simnene
Somaphunga
Nonkokhel'abantu bahlatshwe njenge zinkomo!

Help complete these here