Mapholoba
Nyuswa
Fuze, Mavela
Mafuz'afulele njengefu lemvula
Mashiya amahle ngath azoshumayela
Dambuza, Mthabathe
Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela
Malal'efake umunwe endunu
Avuke ekuseni awuncinde akhombe ilanga
Mavulankungu kuvel'ilanga
Sididane
Ngongoma
Maqadi amakhulu
Mbili!

Help complete these here