Ndlangamandla
Mphazima, Mntungwa
Mawandla kaNdlela
Nina baseMandlovini
Mlotshwa, Siwela
Mphazima kaLanga
Nina bakwaLanga libomvu, elashis'amabel'ezikhuthali
Mabuya sezembethe'ugogwane
Mlotshw’akangakanani, ngoba nasentendeni yesandl'uyahlala
Wena owaphath'induk'emnyama washay'amanzi, kwavel'udaka
Nkonjane yenkosi
Mpangazitha!

Help complete these here