Makhathini
Xabhashe
Donda wasEnkweleni
Khuhla phansi njenge khowandlovu
Ntulikabongwa ubonga yena uzona umlomo
Wena owashaya phansi kwavela abantu nezinkomo
Sonkophe
Sombizi!

Help complete these here