Zondi, Nondaba, Gagashe, Luqa!
Tetani!
Lusibalukhulu!
Nhlabishile kaGininda!
KaNjapha!
kaNomaphindela!
KaNokhovu, kaNdokoshe!
KaSidukuduku!
Gasa ngokugasel'izizwe!
Jangeni kaBhambatha kaMancinza.
Bhambatha maguduzela!
Owaguduzel'izihosha nezihoshana!
Mabonw'abulawe njengenyamazane!
Mpunyumpunyu bemphethe!
Ngimfung'uBhambatha eseNkandla!
Dudul'amaBhunu! Shibase!

Help complete these here