Ndabezitha
Mntwana
Zulu kaMalandela ngokulandela izinkomo zamadoda
Zulu omnyama ondlela zimhlophe
Wena kaPhunga noMageba
Wena kaMjokwane kaNdaba
Wena wenkayishana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva
S'thuli sikaNdaba
S'thuli sikaNkombane
Wena kasihhawuhhawu siyinkondlo bayikhuzile ngoba ikhuzwe abaphansi nabaphezulu
Wena kanogwaja omuhle ngomlenze
Wena kaMbambelashoba
Ndabezitha!

Help complete these here